Veel gestelde vragen

Is 10-10 een onafhankelijk initiatief?

Ja, deze dag is, net als de acht voorgaande jaren een initiatief van Urgenda, een onafhankelijke stichting die Nederland samen met anderen sneller duurzaam wil maken. Urgenda is niet gebonden aan een politieke stroming en wordt niet gedreven door commerciële doeleinden.

Wie is Urgenda?

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Op basis van het Rapport 2030, het actieplan en concrete projecten en campagnes zoals de Dag van de Duurzaamheid. Op 24 juni 2015 won Urgenda de Klimaatzaak waarbij de rechter in het vonnis de Staat opdraagt de CO2-uitstoot te verminderen met 25% voor 2020 (ten opzichte van 1990) en maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Klik hier voor meer informatie over Urgenda.

Waarom wordt de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd?

Urgenda wil op deze dag laten zien dat er al duizenden duurzaamheidsinitiatieven zijn, die samen wel degelijk verschil maken. Door deze vol enthousiasme te tonen, worden anderen aangemoedigd ook mee te doen. Op deze manier willen we de duurzaamheidsbeweging vergroten.

En voor wie?

Deze dag is er voor iedereen die het belangrijk vindt in een prettige, mooie en schone samenleving te leven en zich wil inzetten voor een betere wereld. De dag is bedoeld voor particulieren, organisaties, bedrijven of overheden die zelf een activiteit organiseren, maar ook voor iedereen die het leuk vindt om ergens aan deel te nemen.

Wat verstaan jullie onder duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip, maar komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Uiteindelijk bepalen mensen samen binnen een bepaald gebied wat voor hen daar duurzaam is. Vaak betekent duurzaamheid voor mensen dat de aarde niet uitgeput wordt, dat je oog hebt voor de behoeften van toekomstige generaties en dat er een evenwichtige welvaartsverdeling is tussen mensen wereldwijd. Concrete voorbeelden van duurzaamheid kunnen bijvoorbeeld zijn de vermindering van de CO2-uitstoot, biologisch geproduceerd voedsel, fair trade, cradle to cradle en energiezuinig bouwen met duurzame materialen. Maar ook gelijke kansen voor arbeidsgehandicapten of vluchtelingen, mensenrechten, of goede en kleinschalige zorg vallen wat ons betreft onder duurzaamheid.

Wat wil Urgenda op die dag bereiken?

We willen vooral aan Nederlanders duidelijk maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging vormen, waarbij iedereen aan kan haken. Duurzaamheid is niet moeilijk of ver weg, maar er zijn al vele duurzaamheidsactiviteiten en iedereen kan meedoen. We willen op deze dag ook een krachtig signaal afgeven dat duurzaamheid enorm urgent en heel noodzakelijk is.

Wat gebeurt er na 10-10?

Woensdag 10 oktober 2018 is wederom een bijzondere dag in Nederland en we hopen uiteraard een feestelijke dag. Het is nog belangrijker wat er ná die dag gebeurt. We hopen te bereiken dat heel veel nieuwe mensen geïnspireerd aan de slag gaan met duurzaamheid. Urgenda wil ze daarbij helpen en samen met hen verder werken aan een duurzamere wereld. Dat gaan we ook doen na 10 oktober door de duurzaamheidsbeweging verder uit te breiden. We gaan samen het actieplan uitvoeren, de icoonprojecten goed neerzetten, koplopers helpen met versnellen en opschalen. We helpen barrières weg te werken, verbinden mensen en organisaties aan elkaar die samen sneller resultaten kunnen boeken en zetten onze schouders onder zaken die anderen niet oppakken.

Wat zijn koplopers?

Koplopers zijn vernieuwende denkers en doeners die vanuit hun eigen overtuiging met duurzaamheid bezig zijn. Het zijn friskijkers en dwarsdenkers die zich niet op de gebaande paden begeven en vaak tegen de stroom in roeien voor een duurzamere wereld. Dit kunnen mensen zijn die een bedrijf hebben opgericht en een duurzaam product in de markt zetten, mensen die een beweging, organisatie of initiatief zijn gestart of daarvoor werken. Wetenschappers die zich met hart en ziel inzetten voor duurzaamheid, politici, overheidsambtenaren, of particulieren. Een zeer divers gezelschap dus.

Kan ik meedoen zonder een grote activiteit te organiseren?

Ja, je kunt hier een openbare activiteit vinden die georganiseerd wordt en waarbij je kunt aanhaken. Natuurlijk kan je ook zelf een persoonlijke (besloten) duurzaamheidsactie uitvoeren.

Ik wil wel meedoen maar ik weet nog niet precies hoe. Wat nu?

Op de pagina ‘Doe mee‘ tref je ideeën aan voor activiteiten. Je kunt ook kijken welke activiteiten er al zijn aangemeld. Kom je er helemaal niet uit of heb je hulp nodig bij het vormgeven of groter maken van je idee, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Voeg jouw activiteit toe!