Ambassadeurs

Hier vind je een overzicht van de ambassadeurs van de Dag van de Duurzaamheid.

 

Ambassadeurs van de Voorleesactie

Helga van Leur

“Duurzaamheid is niet alleen groen. Het heeft alle kleuren van de regenboog! Geel van de zon, blauw van het water, rood van de natuurlijke warmtebronnen, groen van de natuur, etc. Het gaat om hoe je de beschikbare elementen van onze kwetsbare aarde met zijn vele bewoners en gevarieerde economieën benut. Je moet in de breedte denken. Het is eigenlijk een ‘way of life’. Juist die kleurrijkheid van duurzaamheid biedt ongelooflijk veel kansen. Vergeet daarbij niet ook te luisteren naar de generaties waarvoor wij het doen. Laat je elke dag weer inspireren.”

DJ Gregor Salto

“Mensen kunnen niet jong genoeg leren dat de aarde een bijzondere plek is waar we zuinig op moeten zijn.”

Milouska Meulens

“Voor mij houdt duurzaamheid in dat we vertrouwen op het zelfhelende vermogen van de natuur en de oerkracht van onze aarde, de zon en het heelal. Maar ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen en herstellen wat we kapot hebben gemaakt. Ik vind het niet fijn als anderen mij opzadelen met de rotzooi die zij hebben gemaakt en daarom wil ik ook niet onze kinderen en hun kinderen laten zitten met de rommel die wij met z’n allen maken. Dat is niet eerlijk. En dus lijkt het me vanzelfsprekend dat iedereen doet wat ie kan om fouten uit het verleden waar mogelijk goed te maken en ernaar te streven geen nieuwe fouten te maken. De één eet plantaardig, de ander reist niet per vliegtuig en weer iemand anders werkt hard aan nieuwe technologieën die een (h)eerlijk en duurzaam bestaan wereldwijd haalbaar maken. Laten we elkaar inspireren en helpen. Laten we delen wat we hebben aan middelen, kennis en kunde en dat inzetten voor een fijn leven voor iedereen die er al is en iedereen die nog geboren wordt. Samen kunnen we het! “

Froukje Jansen

“Duurzaamheid gaat niet alleen over technologische oplossingen en regelgeving, maar juist om het herstel van de relatie tussen mens en natuur, tussen mensen onderling, en van de mens met zichzelf. Dit zou je ‘duurzaamheid van binnenuit’ kunnen noemen.”

 

Ambassadeurs van de Dag van de Duurzaamheid

Ruud Koornstra – CEO Tendris

“Laten we aan de slag gaan. De oplossingen zijn beschikbaar, we moeten het willen en het samen uitvoeren. We hebben geen hardware probleem, we hebben een software probleem.”

Meiny Prins – CEO Priva

“Duurzaamheid is geen label dat je even op een product kunt plakken, het moet het bestaansrecht van je organisatie vormen!”

Peter Bakker – Voorzitter World Business Council for Sustainable Development

“Als het 5 voor 12 was toen Al Gore zijn film lanceerde, hoe laat is het nu dan? De urgentie is helder; laten we actie ondernemen.”

Jeroen de Haas – CEO Eneco

“Eneco kiest ervoor om ‘maximaal in te zetten op duurzaamheid’. Het gaat om veel meer dan alleen investeren in windparken en zuinige centrales. We beginnen bij de gebruiker. Daar is heel veel te halen: isoleren van huizen, nieuwe ketels, verwarming door warmtepompen, aansluiten op het warmtenet.”

Maurits Groen – Mauritsgroen*mgmc & WakaWaka

“We weten het en we kunnen het. We weten waar we aan toe zijn: zonder acute en drastische actie loopt de klimaatverandering onontkoombaar en katastrofaal uit de hand. En we kunnen besluiten alle kennis en middelen die we inmiddels hebben ontwikkeld in te zetten om dat te voorkomen en om een duurzaam leefbare en rechtvaardige wereld te scheppen. Gaan we dat doen? Het antwoord op die vraag begint ook bij jou. Kijk vandaag in je spiegel. Wat wil je tegen je kinderen kunnen zeggen -vandaag, en over tien, twintig, dertig jaar?”

Anne-Marie Rakhorst – Ondernemer, publicist en eigenaar van Duurzaamheid.nl

“Initiatieven als de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoe Nederland zijn expertise en innovatief vermogen kan combineren met daadkracht. Dit is een gouden combinatie die we moeten koesteren. Laten we van duurzaamheid hét exportproduct van Nederland maken. Zo leidt duurzaamheid tot winst. Meervoudige winst zelfs: voor mens, milieu en economie. “

Marjan Minnesma – Directeur Stichting Urgenda

“We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en andere meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme.”

Max Christern – Journalist, presentator, dagvoorzitter en schrijver

“Om duurzaamheid van veel woorden naar nog veel meer daden te helpen, is verbinden cruciaal. De Dag van de Duurzaamheid doet dat en brengt mensen en ideeën samen, die door ze te verbinden sterker worden. Daarom een ode aan de Urgenda, de initiatoren van deze duurzaamste dag van het jaar. En op naar veel inspirerende, duurzame projecten zodat we in de toekomst geen dag als deze meer nodig hebben omdat alle dagen van het jaar dan duurzaam zijn.”

Roger Cox – Planet Prosperity Foundation – Auteur Revolutie met recht

“De onduurzaamheid van vandaag raakt ons allemaal. De duurzame samenleving van morgen zullen we daarom samen moeten bouwen. De discussie over wie het voortouw moet nemen en wat de rolverdeling tussen overheid, markt en burger is, kan eenvoudig beslecht worden met het volgende mantra: duurzaamheid vraagt om een kaderstellende overheid, een creatieve markt en een verlangende burger. Zeg het voort.”

Natasja van den Berg – Partner Tertium, dagvoorzitter en expert duurzaamheid

“Ik ben er heilig van overtuigd dat we op weg zijn naar fossiele brandstof vrije samenleving, een transitie die zijn weerga niet kent. Fantastisch om te zien hoeveel mensen meedoen aan de zoektocht naar hoe die samenleving eruit gaat zien en inspirerende voorbeelden tonen. Mooi om deel te zijn van deze beweging vol praktisch idealisten!”

Voeg jouw activiteit toe!